Đây là lân đầu tiên mình viết blog ko biết viết các j đây bây giờ